Člen skupiny ENETIQA, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepelné energie a přípravou teplé vody zásobuje v současnosti více než 9 000 domácností v České Lípě a v Dubé. Mimo domácností dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a dalším zákazníkům z terciární sféry. Od roku 2019 mohou odběratelé ČLT zapojení do věrnostního programu čerpat zvýhodněnou cenu tepla díky dlouhodobým smlouvám.

Více informací

Vyjádření k existenci sítí

 

Společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je vlastníkem a provozovatelem soustavy zásobování teplenou energií ve městě Česká Lípa a blokové kotelny ve městě Dubá.

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žádostí o vyjádření k existenci sítí, nárokům na administrativu a náklady, které jsou s touto činnosti spojeny, zavádíme od 1. 8. 2021 zpoplatnění těchto vyjádření.

Na základě žádosti poskytujeme, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), údaje o poloze těchto sítí v nezbytně nutném rozsahu.

 

Postup podání žádost

 

1) Kontaktní údaje pro zaslání žádosti

Žadatelé mohou písemnou žádost o vyjádření k existenci sítí (formulář ke stažení níže), včetně odpovídající dokumentace, podat následujícím způsobem

a) poštou na adrese: Liberecká 132, Stará Lípa, 470 01 Česká Lípa
b) e-mailem na adrese: *protected email*

Formulář s žádostí k vyjádření existence sítí

2) Požadované podklady k žádosti

a) Vaše žádost musí obsahovat následující:
• Název akce a určení lokality výstavby
• Stručný popis stavby
• Korespondenční adresu, tedy Vaši adresu pro doručení vyjádření
• Fakturační údaje plátce poplatku za vyjádření (vyjádření ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. jsou v souladu se zněním § 161 zpoplatněna dle níže uvedeného sazebníku)
• Kontaktní údaje (kontaktní osoba, včetně telefonního čísla)

b) Situace stavby
• Situace širších vztahů nebo zákres do katastrální mapy (z předložené situace musí být zřejmý rozsah zájmového území / dané stavební akce)
• Máte-li k dispozici také souřadnice stavby
• V případě elektronické žádosti odeslané e-mailem nesmí velikost přiložených souborů překročit velikost 10Mb.

3) Způsob úhrady

Vyjádření k existenci sítí Vám bude doručeno společně s daňovým dokladem (fakturou), který bude obsahovat platební a bankovní údaje potřebné pro provedení příslušné platby bankovním převodem.

 

Sazebník za vyjádření k existenci sítí

Poskytnutí vyjádření k existenci sítí je spojeno s provozními náklady. V souhlasu se zněním § 161 zákona č. 183/2006Sb. jsou tyto služby zpoplatněny dle následujícího sazebníku:

• Vyjádření k existenci sítí (bez situace):

Vyjádření k existenci sítí bez příloh     230,- Kč (včetně DPH)

 • Vyjádření k existenci sítí – včetně dokumentace:

Vyjádření k existenci sítí + zákres sítí v PDF 460,- Kč (včetně DPH)
Dodatečné zaslání zákresu sítí ve formátu DGN  290,- Kč (včetně DPH)
Tištěná dokumentace ve formátu A3 (barevný tisk) 90,- Kč (včetně DPH) / stránka
Tištěná dokumentace ve formátu A4 (barevný tisk) 50,- Kč (včetně DPH) / stránka

 
a) Pokud podáváte žádost o vyjádření e-mailem a přejete si, aby Vám byla zaslána digitální dokumentace dotčené trasy vedení sítí společně s vyjádřením, je nutné na žádosti o vyjádření k existenci sítí výrazně uvést následující text:

„V případě, že se na mnou vyznačeném území nachází podzemní vedení sítí společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. žádám Vás o zaslání digitální dokumentace na e-mailovou adresu ……@…..cz. S úhradou částky za Vyjádření k existenci sítí včetně digitální dokumentace, dle sazebníku, souhlasím. Příslušnou částku fakturujte na adresu…“

b) V případě, že bude digitální dokumentace objednávána dodatečně, postupujte dle instrukcí zaslaných společně s vyjádřením.

 

Lhůta pro zpracování žádosti k existenci sítí

Standardní lhůta pro vyřízení vašeho požadavku je 30 dnů od doručení vaší žádosti. Ve výjimečných případech, u nichž je nutné komplexní prověření možného vlivu stavby na rozvody tepla společnosti Českolipské teplo a.s. může lhůta na zpracování vašeho požadavku tuto dobu překročit.

Odstávka

Vážení zákazníci, dodávky tepelné energie fungují bez přerušení. Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu. Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 487 834 066 nebo 602 457 788.

Klíčové kontakty

Poruchy tel.: 602 457 788 ; 487 834 066 Spojovatelka tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap

Kontaktujte nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. 

Liberecká 132
470 01, Česká Lípa

telefon: 487 805 901
e-mail: zc.vv1696115075m@tlc1696115075