Člen skupiny ENETIQA, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepelné energie a přípravou teplé vody zásobuje v současnosti více než 9 000 domácností v České Lípě a v Dubé. Mimo domácností dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a dalším zákazníkům z terciární sféry. Od roku 2019 mohou odběratelé ČLT zapojení do věrnostního programu čerpat zvýhodněnou cenu tepla díky dlouhodobým smlouvám.

Více informací

Vyjádření k existenci sítí

 

Společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je vlastníkem a provozovatelem soustavy zásobování teplenou energií ve městě Česká Lípa a blokové kotelny ve městě Dubá.

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žádostí o vyjádření k existenci sítí, nárokům na administrativu a náklady, které jsou s touto činnosti spojeny, zavádíme od 1. 8. 2021 zpoplatnění těchto vyjádření.

Na základě žádosti poskytujeme, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), údaje o poloze těchto sítí v nezbytně nutném rozsahu.

 

Postup podání žádost

 

1) Kontaktní údaje pro zaslání žádosti

Žadatelé mohou písemnou žádost o vyjádření k existenci sítí (formulář ke stažení níže), včetně odpovídající dokumentace, podat následujícím způsobem

a) poštou na adrese: Liberecká 132, Stará Lípa, 470 01 Česká Lípa
b) e-mailem na adrese: zc.aq1718851324itene1718851324@tlc.1718851324inerd1718851324ajyv1718851324

Formulář s žádostí k vyjádření existence sítí

2) Požadované podklady k žádosti

a) Vaše žádost musí obsahovat následující:
• Název akce a určení lokality výstavby
• Stručný popis stavby
• Korespondenční adresu, tedy Vaši adresu pro doručení vyjádření
• Fakturační údaje plátce poplatku za vyjádření (vyjádření ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. jsou v souladu se zněním § 161 zpoplatněna dle níže uvedeného sazebníku)
• Kontaktní údaje (kontaktní osoba, včetně telefonního čísla)

b) Situace stavby
• Situace širších vztahů nebo zákres do katastrální mapy (z předložené situace musí být zřejmý rozsah zájmového území / dané stavební akce)
• Máte-li k dispozici také souřadnice stavby
• V případě elektronické žádosti odeslané e-mailem nesmí velikost přiložených souborů překročit velikost 10Mb.

3) Způsob úhrady

Vyjádření k existenci sítí Vám bude doručeno společně s daňovým dokladem (fakturou), který bude obsahovat platební a bankovní údaje potřebné pro provedení příslušné platby bankovním převodem.

 

Sazebník za vyjádření k existenci sítí

Poskytnutí vyjádření k existenci sítí je spojeno s provozními náklady. V souhlasu se zněním § 161 zákona č. 183/2006Sb. jsou tyto služby zpoplatněny dle následujícího sazebníku:

• Vyjádření k existenci sítí (bez situace):

Vyjádření k existenci sítí bez příloh     210,- Kč

 

 • Vyjádření k existenci sítí – včetně dokumentace:

Vyjádření k existenci sítí + zákres sítí v PDF 420,- Kč
Dodatečné zaslání zákresu sítí ve formátu DGN  265,- Kč
Tištěná dokumentace ve formátu A3 (barevný tisk) 82,- Kč  / stránka
Tištěná dokumentace ve formátu A4 (barevný tisk) 45,- Kč / stránka

uvedené ceny jsou bez DPH a platné od 1.3.2024

 
a) Pokud podáváte žádost o vyjádření e-mailem a přejete si, aby Vám byla zaslána digitální dokumentace dotčené trasy vedení sítí společně s vyjádřením, je nutné na žádosti o vyjádření k existenci sítí výrazně uvést následující text:

„V případě, že se na mnou vyznačeném území nachází podzemní vedení sítí společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. žádám Vás o zaslání digitální dokumentace na e-mailovou adresu ……@…..cz. S úhradou částky za Vyjádření k existenci sítí včetně digitální dokumentace, dle sazebníku, souhlasím. Příslušnou částku fakturujte na adresu…“

b) V případě, že bude digitální dokumentace objednávána dodatečně, postupujte dle instrukcí zaslaných společně s vyjádřením.

 

Lhůta pro zpracování žádosti k existenci sítí

Standardní lhůta pro vyřízení vašeho požadavku je 30 dnů od doručení vaší žádosti. Ve výjimečných případech, u nichž je nutné komplexní prověření možného vlivu stavby na rozvody tepla společnosti Českolipské teplo a.s. může lhůta na zpracování vašeho požadavku tuto dobu překročit.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení zákazníci, dodávky tepelné energie fungují bez přerušení.

Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny.

Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 487 834 066 nebo 602 457 788.

Klíčové kontakty

Poruchy tel.: 602 457 788 ; 487 834 066 Spojovatelka tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap