Člen skupiny ENETIQA, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepelné energie a přípravou teplé vody zásobuje v současnosti více než 9 000 domácností v České Lípě a v Dubé. Mimo domácností dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a dalším zákazníkům z terciární sféry. Od roku 2019 mohou odběratelé ČLT zapojení do věrnostního programu čerpat zvýhodněnou cenu tepla díky dlouhodobým smlouvám.

Více informací

Historie

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. byla založena městem Česká Lípa jako jediným zakladatelem a zapsána do obchodního rejstříku dne 22. 2. 1996. Hlavním předmětem činnosti se stala výroba a rozvod tepla na území města Česká Lípa. Činnost byla prováděna na základě oprávnění vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Rozhodnutím městského zastupitelstva byl po založení společnosti vybrán strategický partner, jehož úkolem bylo zajistit kontinuitu v zásobování teplem a garantovat investiční rozvoj. Strategickému partnerovi bylo odprodáno 35 % akcií společnosti.

Akcionáři společnosti (1996):
Město Česká Lípa (65% podíl)
INTOP-CZ spol. s r. o. (35% podíl)
Počet zaměstnanců: 92

Teplem bylo zásobováno 10 560 domácností v České Lípě. Tepelná energie byla dále dodávána do terciární sféry (úřadům, obchodním centrům a do ostatní občanské vybavenosti). Na výrobě tepla a přípravě teplé vody ve městě se ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ podílela zhruba z 60 %.

Z kotelen byla tepelná energie rozváděna primárními trubními rozvody o celkové délce 16 km k objektům nebo předávacím stanicím, kterých bylo provozováno 26. Zároveň s předávacími stanicemi bylo provozováno 22 km sekundárních sítí až k patám objektů odběratelů tepelné energie. Potrubní systémy byly z 95 % v kanálovém čtyřtrubkovém provedení a byly vybudovány v letech 1970 – 1990.

Teplo bylo vyráběno a dodáváno z kotelen:

Špičák (Dukla, Slatina), Střed, kotelna PŘ – palivo hnědé uhlí (z celkového množství vyrobené TE dodaly – tyto kotelny do sítě 82,4 %). Zásobovaly sídliště Špičák, Sever, Lada, sídliště Střed I a II, areál podnikového ředitelství.

Lukostřelec – palivo elektrická energie (z celkového množství vyrobené TE dodala tato kotelna do sítě 0,3 %). Zásobovala lokalitu v ulici Lukostřelecká.

Střelnice, Holý Vrch, Kozákova – palivo zemní plyn (z celkového množství vyrobené TE dodaly tyto kotelny do sítě 17,3 %). Zásobovaly sídliště Střelnice, Holý Vrch, Slovanka, lokalita ul. Kozákova a Mánesova.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení zákazníci, dodávky tepelné energie fungují bez přerušení.

Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny.

Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 487 834 066 nebo 602 457 788.

Klíčové kontakty

Poruchy tel.: 602 457 788 ; 487 834 066 Spojovatelka tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap