Člen skupiny ENETIQA, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepelné energie a přípravou teplé vody zásobuje v současnosti více než 9 000 domácností v České Lípě a v Dubé. Mimo domácností dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a dalším zákazníkům z terciární sféry. Od roku 2019 mohou odběratelé ČLT zapojení do věrnostního programu čerpat zvýhodněnou cenu tepla díky dlouhodobým smlouvám.

Více informací

Nejčastější otázky

Kdy musí ČLT svým zákazníkům topit?
Důležitým pojmem v této problematice je topné období, které trvá od 1. září do 31. května. V tomto časovém úseku ČLT topí, když poklesne průměrná denní teplota vzduchu pod 13°C ve dvou po sobě následujících dnech a nelze očekávat její zvýšení. V mimotopném období, které trvá od 1. června do 30. srpna, musí k podmínce nízkých teplot získat ČLT souhlas dvou třetin zákazníků napojených na konkrétní výměníkovou stanici. Tento předpoklad neplatí u předávacích stanic, které jsou na ostatních nezávislé.

Jak se dozvím o plánované (neplánované) odstávce?
Dodavatel tepla musí plánovanou odstávku oznámit 15 dnů před jejím začátkem. V případě ČLT jsou všichni dotčení zákazníci kontaktování telefonicky či e-mailem a zároveň provádíme výlep letáků na konkrétní vchody. O odstávkách pravidelně informujeme i na těchto internetových stránkách a prostřednictvím médií. O haváriích a okamžitých poruchách se snažíme informovat co nejdříve a veškerými dostupnými způsoby.

Kdo se stará o rozvody teplé vody v našem domě?
Rozhodující pro určení vlastnictví a povinnosti starat se o rozvody je předávací místo, které je definované ve smlouvě o dodávce. Obecně tak rozděluje rozvody na vnější (patří dodavateli) a vnitřní (patří odběrateli). Jejich vlastnictví pak rozhoduje o povinnosti zabezpečovat jeho bezporuchový stav.

Slyšel jsem, že ČLT je jedna z nejmodernějších soustav CZT v České republice. Je to pravda?
Snažíme se každý rok posunout dopředu a využívat moderních technologií. K výrobě tepla jsme dříve používali uhlí a těžký topný olej (mazut), dnes vyrábíme teplo téměř kompletně ze zemního plynu a mazut máme připravený v záloze pro případ krize. V příštím roce (2011) spustíme kogenerační jednotky, které budou vyrábět elektrickou energii a teplo zároveň. Je to nejúčinnější způsob, který je podporován státem. Průběžně instalujeme domovní předávací stanice zajišťující nejvyšší možný komfort vytápění, kterých máme už 224. Veškeré nové rozvody jsou už v moderním předizolovaném provedení, které se stále podílí na zvyšování účinnosti celé soustavy.

Které právní předpisy upravují oblast teplárenství?
Především zákon č. 458/2000 Sb., který definuje podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, a jeho úprava ze 7. května 2009. Další právní předpisy najdete v sekci legislativa.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení zákazníci, dodávky tepelné energie fungují bez přerušení.

Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny.

Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 487 834 066 nebo 602 457 788.

Klíčové kontakty

Poruchy tel.: 602 457 788 ; 487 834 066 Spojovatelka tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap