Člen skupiny ENETIQA, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepelné energie a přípravou teplé vody zásobuje v současnosti více než 9 000 domácností v České Lípě a v Dubé. Mimo domácností dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a dalším zákazníkům z terciární sféry. Od roku 2019 mohou odběratelé ČLT zapojení do věrnostního programu čerpat zvýhodněnou cenu tepla díky dlouhodobým smlouvám.

Více informací

Profil společnosti

Obchodní firma:
Právní forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datum vzniku společnosti:
Rejstříkový soud:
Spisová značka v obchodním rejstříku:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Bankovní spojení:
Člen skupiny:
Maj. účast v jiných společnostech:
Vlastnická struktura společnosti:
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
akciová společnost
Liberecká 132, Stará Lípa, 470 01 Česká Lípa
64653200
CZ64653200
22. února 1996
Krajský soud v Ústí nad Labem
Odd. B, vložka 811
487 805 901
zc.aq1721247992itene1721247992@tlc1721247992
clt.enetiqa.cz
199798944/0300
ENETIQA
Nemá
Českolipské teplo a.s. (75,00 %)
Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa (19,99 %)
Česká Lípa (5,01 %)


Předmětem podnikání společnosti je:

– Výroba tepla
– Rozvod tepla
– Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Licence společnosti:
– Výroba tepla – č. licence 310100198 skupina 31
– Rozvod tepla – č. licence 320100196 skupina 32

Akcie:

Základní kapitál společnosti:   2 000 000 Kč
Splaceno:   100 %

Společnost je od 12. prosince 2022 součástí koncernu ENETIQA řízeného společností Cube III Energy S.à r.l., reg. č.: B258410 se sídlem Ave de la Liberté 41 1931, Lucemburk.

Statutární orgán společnosti a dozorčí rada
Za celkové řízení společnosti a řízení jejího chodu odpovídá statutární orgán, který je zároveň vrcholových managementem společnosti.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení zákazníci, dodávky tepelné energie fungují bez přerušení.

Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny.

Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 487 834 066 nebo 602 457 788.

Klíčové kontakty

Poruchy tel.: 602 457 788 ; 487 834 066 Spojovatelka tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap