Člen skupiny ENETIQA, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepelné energie a přípravou teplé vody zásobuje v současnosti více než 9 000 domácností v České Lípě a v Dubé. Mimo domácností dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a dalším zákazníkům z terciární sféry. Od roku 2019 mohou odběratelé ČLT zapojení do věrnostního programu čerpat zvýhodněnou cenu tepla díky dlouhodobým smlouvám.

Více informací

Základní pojmy

Centralizované zásobování teplem (CZT)
Výroba, rozvod a dodávka tepla do místa jeho spotřeby. CZT je komplexní služba, která zaručuje maximální komfort zákazníka. Pokud si chce zatopit, otočí ventil na radiátoru, chce-li teplou vodu, stačí spustit vodovodní baterii.

Domovní předávací stanice
Předávací stanice, která je umístěná na vstupu do teplem zásobovaného objektu.

Dvoutrubková tepelná síť
Tepelná síť sloužící pro dopravu teplonosné látky ze zdroje tepla do předávacích stanic a vnitřních zařízení spotřebitelů a následně zpět do zdroje tepla.

Horkovodní tepelná síť
Zaručuje dopravu tepla prostřednictvím horké vody o výpočtové teplotě nad 110 °C.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – (KVET)
Sdružená výroba elektřiny a tepla v jednom výrobním cyklu.

Odběrový diagram
Tabulka, která Časový průběh odběru tepla, který je závaznou součástí smlouvy dodavatele s odběratelem.

Patní měřič teplé vody
Fakturační měřič teplé vody, který je umístěný na vstupu do objektu.

Předávací stanice
Zařízení pro úpravu parametrů teplonosné látky na hodnoty požadované vnitřním zařízením; zpravidla je v ní instalováno zařízení pro měření a regulaci dodávky tepla odběrateli nebo většímu počtu odběratelů.

Primární síť rozvodů
Je část soustavy od zdroje tepla do předávacích stanic nebo k přímým odběratelům.

Sekundární síť rozvodů
Jedná se o tu část rozvodů, která přenáší tepelnou energii od předávacích stanic ke konečným odběratelům.

Teplovodní tepelná síť
Zaručuje dopravu tepla prostřednictvím teplé vody o výpočtové teplotě do 110 °C.

Ústřední vytápění
Znamená dodávku tepla, která zabezpečí předepsaný teplotní stav uvnitř objektu.

Vnitřní rozvody
Nacházejí se uvnitř objektu a zaručují vytápění a dodávku teplé vody. Téměř vždy jsou v majetku vlastníka objektu, který je za ně zodpovědný.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení zákazníci, dodávky tepelné energie fungují bez přerušení.

Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny.

Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 487 834 066 nebo 602 457 788.

Klíčové kontakty

Poruchy tel.: 602 457 788 ; 487 834 066 Spojovatelka tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap