Člen skupiny ENETIQA, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepelné energie a přípravou teplé vody zásobuje v současnosti více než 9 000 domácností v České Lípě a v Dubé. Mimo domácností dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a dalším zákazníkům z terciární sféry. Od roku 2019 mohou odběratelé ČLT zapojení do věrnostního programu čerpat zvýhodněnou cenu tepla díky dlouhodobým smlouvám.

Více informací

Ekologie

Rok 1999 byl posledním, kdy se k výrobě tepla pro Českou Lípu používalo výhradně hnědé uhlí. V období let 2000 – 2005 to byla kombinace těžkého topného oleje a plynu a od roku 2006 vzniká veškeré teplo pouze spalováním zemního plynu. Veškeré emise jsou pod přísnou kontrolou státních orgánů a přesně měřeny na všech zdrojích. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ výrazně přispívá k zachování zdravého životního prostředí ve městě.

Přehled emisí produkovaných ze zdrojů společnosti ČLT v tunách

rok tuhé emise SO2 NOx CO Skleníkové plyny CO₂ 
1997 389 819 158 82 70 843
1998 487 859 173 84 75 350
1999 743 1030 430 377 71 505
2000 122 533 192 109 54 050
2001 2 78 43 4 41 027
2002 0,62 8 34 3 35 492
2003 0,54 5 33 2 34 888
2004 0,46 3 36,8 1 34 879
2005 0,54 11,4 34,2 3 34 054
2006 0,34 0,24 31,4 3 31 723
2007 0,31 0,21 28,7 0,6 29 186
2008 0,307 0,361 23,95 1,259 28 549
2009 0,473 11,29 25,33 2,511 28 078
2010 0,313 0,148 26,2 2,119 29 937
2011 0,22 0,1 17,79 1,585 21 178
2012 0,187 0,086 14,99 1,034 18 141
2013 0,165  0,079  11,788  0,871 15 814
2014 0,107 0,072  9,196 0,752 

 10 089

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení zákazníci, dodávky tepelné energie fungují bez přerušení.

Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny.

Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 487 834 066 nebo 602 457 788.

Klíčové kontakty

Poruchy tel.: 602 457 788 ; 487 834 066 Spojovatelka tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap