Člen skupiny ENETIQA, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepelné energie a přípravou teplé vody zásobuje v současnosti více než 9 000 domácností v České Lípě a v Dubé. Mimo domácností dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a dalším zákazníkům z terciární sféry. Od roku 2019 mohou odběratelé ČLT zapojení do věrnostního programu čerpat zvýhodněnou cenu tepla díky dlouhodobým smlouvám.

Více informací

Den otevřených dveří 23. září 2023

19. 9. 2023

Den otevřených dveří v areálu ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ se koná v rámci Speed festivalu, dne 23.9.2023. Každý se může přijít podívat do areálu kotelny ve Staré Lípě, jak se vyrábí teplo pro velkou část města. Pro návštěvníky bude připraveno slaňování komínu HZS, prohlídka drift speciálů v areálu kotelny a samozřejmě prohlídka kotelny.
Program dne otevřených dveří zde: 

ČLT_Pozvánka_Den otevřených dveří

Oznámení předběžné ceny tepelné energie pro kalendářní rok 2023

14. 12. 2022

Vážení odběratelé,

v souladu s uzavřenou Smlouvou o dodávce tepelné energie Vám pro kalendářní rok 2023 oznamujeme předběžnou (zálohovou) cenu tepelné energie s platností od 1. 1. 2023.

Ceny pro jednotlivé úrovně předání jsou stanoveny v souladu s platným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Zemní plyn, který teplárna využívá jako jediné palivo, jsme pro rok 2023 zajistili za cenu nižší o 17 % pod cenovým stropem vyplývajícím z nařízení vlády ČR o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Předběžné ceny tepelné energie v cenové lokalitě Česká Lípa a Dubá v roce 2023 se přesto v důsledku vysoké ceny paliva zvýšily v průměru o 30 %.

Předběžná cena tepelné energie od 1. 1. 2023

Úsporný tarif nahradila vláda zastropováním cen energií.

19. 10. 2022

Vláda ČR dne 5. října 2022 schválila nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci (tzv. zastropování cen) a to s účinností od 1. ledna 2023. Společně s tímto rozhodnutím též schválila zrušení nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.
Pro zákazníky tepláren rozhodnutí vlády znamená, že se původně plánovaný jednorázový příspěvek za teplo v rámci úsporného tarifu a všechny kroky s ním související nebudou realizovat. Ceny tepla budou tedy řešeny v rámci nařízení o zastropování cen energií.
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se prosím obraťte na naše obchodní oddělení.

Zahájení otopného období – vytápění v otopném období

14. 9. 2022

rodinka

Dle vyhl. č. 197/2007 Sb. §2 začíná otopné období 1.září a končí 31.května následujícího roku . Vzhledem ke klesajícím venkovním teplotám, informujeme že dle §2 odst. 2 můžeme zahájit vytápění v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 st. C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 st. C pro následující den. Tuto teplotu vyhodnocujeme každý den včetně víkendu, a to na základě údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Průměrná denní teplota venkovního vzduchu v předchozích dnech prozatím neklesla pod +13 st. C. Jakmile bude splněna výše uvedená legislativní podmínka, bude topná sezóna zahájena jak v lokalitě Česká Lípa, tak v lokalitě Dubá.

MVV Energie AG podepsala smlouvu o prodeji své dceřiné firmy MVV Energie CZ investiční společnosti Cube Infrastructure Managers

19. 8. 2022

Společnost MVV Energie AG podepsala smlouvu o prodeji společnosti MVV Energie CZ společnosti Cube Infrastructure Managers, což je nezávislý evropský investor zaměřený na středně velké investice do infrastrukturních projektů a firem převážně v oblasti dálkového vytápění, výroby energií, mobility a telekomunikací.

Podle Saketa Trivediho, výkonného ředitele společnosti Cube Infrastructure Managers, akvizice MVV Energie CZ zapadá do filozofie této společnosti zajišťovat a rozvíjet udržitelnou energetickou infrastrukturu pro obce, místní komunity, domácnosti a firmy.

S příchodem nového vlastníka MVV Energie CZ nejsou plánovány změny ve vlastnických strukturách dceřiných společností, nic se nemění na činnosti a ani na dlouhodobé investiční a obchodní strategii skupiny MVV Energie CZ. Společnost Cube podporuje dosavadní obchodní strategii skupiny, včetně směřování k moderní a udržitelné energetice, a plánuje do rozvoje skupiny MVV Energie CZ investovat.

Přechod vlastnictví proběhne po splnění obvyklých transakčních povinností a podléhá finálnímu schválení na úrovni obou korporací. Celý proces bude ukončen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022.

Ukončení vytápění

5. 5. 2022

Vzhledem k tomu, že průměrná denní teplota venkovního vzduchu byla ve 2 dnech po sobě následujících nad +13 °C a podle předpovědi vývoje počasí zatím nelze očekávat pokles této teploty, jsou od dnešního dne 5. 5. 2022 v souladu s odst. 4, § 2 vyhlášky 194/2007 přerušeny dodávky tepelné energie pro vytápění. Vytápění neprodleně obnovíme pokud by došlo před koncem otopného období do 31. 5. 2022 k poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C.

Odstávka

Vážení zákazníci, dodávky tepelné energie fungují bez přerušení. Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu. Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 487 834 066 nebo 602 457 788.

Klíčové kontakty

Poruchy tel.: 602 457 788 ; 487 834 066 Spojovatelka tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap

Kontaktujte nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. 

Liberecká 132
470 01, Česká Lípa

telefon: 487 805 901
e-mail: zc.vv1696389699m@tlc1696389699