Člen skupiny ENETIQA, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepelné energie a přípravou teplé vody zásobuje v současnosti více než 9 000 domácností v České Lípě a v Dubé. Mimo domácností dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a dalším zákazníkům z terciární sféry. Od roku 2019 mohou odběratelé ČLT zapojení do věrnostního programu čerpat zvýhodněnou cenu tepla díky dlouhodobým smlouvám.

Více informací

MVV Energie AG podepsala smlouvu o prodeji své dceřiné firmy MVV Energie CZ investiční společnosti Cube Infrastructure Managers

19. 8. 2022

Společnost MVV Energie AG podepsala smlouvu o prodeji společnosti MVV Energie CZ společnosti Cube Infrastructure Managers, což je nezávislý evropský investor zaměřený na středně velké investice do infrastrukturních projektů a firem převážně v oblasti dálkového vytápění, výroby energií, mobility a telekomunikací.

Podle Saketa Trivediho, výkonného ředitele společnosti Cube Infrastructure Managers, akvizice MVV Energie CZ zapadá do filozofie této společnosti zajišťovat a rozvíjet udržitelnou energetickou infrastrukturu pro obce, místní komunity, domácnosti a firmy.

S příchodem nového vlastníka MVV Energie CZ nejsou plánovány změny ve vlastnických strukturách dceřiných společností, nic se nemění na činnosti a ani na dlouhodobé investiční a obchodní strategii skupiny MVV Energie CZ. Společnost Cube podporuje dosavadní obchodní strategii skupiny, včetně směřování k moderní a udržitelné energetice, a plánuje do rozvoje skupiny MVV Energie CZ investovat.

Přechod vlastnictví proběhne po splnění obvyklých transakčních povinností a podléhá finálnímu schválení na úrovni obou korporací. Celý proces bude ukončen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022.

Ukončení vytápění

5. 5. 2022

Vzhledem k tomu, že průměrná denní teplota venkovního vzduchu byla ve 2 dnech po sobě následujících nad +13 °C a podle předpovědi vývoje počasí zatím nelze očekávat pokles této teploty, jsou od dnešního dne 5. 5. 2022 v souladu s odst. 4, § 2 vyhlášky 194/2007 přerušeny dodávky tepelné energie pro vytápění. Vytápění neprodleně obnovíme pokud by došlo před koncem otopného období do 31. 5. 2022 k poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C.

Cena tepla v České Lípě stoupne příští rok o stokoruny. Teplárna má plyn zajištěn na celou sezonu.

15. 12. 2021

Společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ (ČLT), provozující místní teplárnu, zvýší ceny tepla o zhruba 51 %. Náklady na teplo tak pro běžnou domácnost stoupnou v průměru o 540 Kč měsíčně. Lépe, konkrétně o 4 %, na tom budou odběratelé zapojení do věrnostního programu. Předběžné ceny budou platné od 1. 1. 2022.
Cena mohla být výrazně vyšší. Energetická skupina MVV Energie CZ, jíž je ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ součástí, však do ceny tepla promítla jen část skokově rostoucích nákladů na nákup zemního plynu, který teplárna využívá jako palivo. (Pokračování textu…)

Zahájení dodávky tepla

20. 9. 2021

rodinka

Vážení odběratelé,

v souvislosti s vývojem klimatických podmínek, a jejich výhledu pro nadcházející dny, zahájila dne 19.9.2021 ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ dodávku tepla pro vytápění.
Užijte si bezstarostné teplo a přejeme hezkou zimu.

Sociální vůz

16. 9. 2021

20210903_125405

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. se zapojila do projektu „Sociálního automobilu“ pro Denní a pobytové sociální služby p.o

Vyjádření k existenci sítí

30. 7. 2021

11

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žádostí o vyjádření k existenci sítí, nárokům na administrativu a náklady, které jsou s touto činnosti spojeny, zavádíme od 1. 8. 2021 zpoplatnění těchto vyjádření.

(Pokračování textu…)

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení zákazníci, dodávky tepelné energie fungují bez přerušení.

Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny.

Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 487 834 066 nebo 602 457 788.

Klíčové kontakty

Poruchy tel.: 602 457 788 ; 487 834 066 Spojovatelka tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap