Člen skupiny ENETIQA, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepelné energie a přípravou teplé vody zásobuje v současnosti více než 9 000 domácností v České Lípě a v Dubé. Mimo domácností dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a dalším zákazníkům z terciární sféry. Od roku 2019 mohou odběratelé ČLT zapojení do věrnostního programu čerpat zvýhodněnou cenu tepla díky dlouhodobým smlouvám.

Více informací

V České Lípě se vyrábí elektřina

Investice skupiny MVV Energie CZ za 200 miliónů korun posunula ČESKOLIPSKOU TEPLÁRENSKOU (ČLT) mezi nejefektivnější výrobce tepla v České republice. Součástí projektu COGEN II, který přinesl do města výrobu elektrické energie, je i propojení dříve oddělených soustav LOOS a Holý vrch. Zákazníkům to přinese větší spolehlivost dodávek a do budoucna i stabilnější ceny tepla.

V České Lípě je nyní celkem 5 nových zdrojů – plynových kogeneračních motorů o celkovém výkonu 18,65 MW. Přes 9,5 MW připadá na výrobu tepla, druhá část výkonu zajišťuje výrobu elektřiny. „Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je nejefektivnějším využíváním paliv, při výrobě se dá ušetřit téměř třetina primárního paliva. Významně se tak snižují emise znečišťujících látek, především CO2. Tyto kogenerační zdroje jsou tak pro zdraví obyvatel daleko výhodnější ve srovnání s lokálními řešeními, která vyrábějí jen teplo,“ uvedl předseda představenstva Tomáš Balcar.

Plánovaná doba výstavby byla 1,5 roku. Ještě loni v létě stála ve Staré Lípě budova bývalé uhelné kotelny a dnes jsou na tomto místě moderní kogenerační jednotky, které jsou nadále ve zkušebním provozu. „Náročné bylo také téměř dvoukilometrové propojení obou soustav, protože každá z nich pracuje s vodou o jiných parametrech. Naši technici celou technologii průběžně odlaďují tak, aby byla stoprocentně připravena na další topnou sezónu,“ dodal Balcar. Projekt tak bude dokončen po zkouškách zařízení, úpravách terénu a míst výstavby podle plánu letos v létě.

 

TZ_CLT_Kogeneracni jednotky dokonceny

 

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení zákazníci, dodávky tepelné energie fungují bez přerušení.

Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny.

Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 487 834 066 nebo 602 457 788.

Klíčové kontakty

Poruchy tel.: 602 457 788 ; 487 834 066 Spojovatelka tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap