Člen skupiny ENETIQA, Zodpovědná energie

O nás

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. je držitelem licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Dodávkami tepelné energie a přípravou teplé vody zásobuje v současnosti více než 9 000 domácností v České Lípě a v Dubé. Mimo domácností dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a dalším zákazníkům z terciární sféry. Od roku 2019 mohou odběratelé ČLT zapojení do věrnostního programu čerpat zvýhodněnou cenu tepla díky dlouhodobým smlouvám.

Více informací

OSBD Česká Lípa vstupuje do ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ. Spolu s Městem se tak bude podílet na stabilizaci a rozvoji moderní a ekologické výroby tepla

logo-cltNejvětší odběratel tepla od ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ, Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, se dnes stal jejím dalším akcionářem. OSBD se tak od dnešního dne podílí na rozvoji této ekologické soustavy zásobování tepelnou energií spolu s oběma dalšími akcionáři – MVV Energie CZ, která v teplárně vlastní většinový podíl prostřednictvím společnosti Českolipské teplo, a Městem Česká Lípa.

Vstup našeho nejvýznamnějšího zákazníka do společnosti vnímáme jako projev důvěry v centrální zásobování teplem a důležitý krok pro dlouhodobou stabilizaci ekologicky šetrné výroby tepla na Českolipsku. Zároveň může být skvělou inspirací pro další bytová družstva, která tímto krokem mohou podpořit rozvoj moderního systému vytápění s pozitivním dopadem na životní prostředí,“ říká Jörg Lüdorf, předseda představenstva MVV.

OSBD má nyní nově v teplárně 19,99% podíl. Skupina MVV vlastní 75 % akcií a Městu zůstává jeho 5,01% podíl. Všichni tři akcionáři mají zastoupení v dozorčí radě teplárny.

Naším hlavním cílem je udržení ekologické výroby tepla bez nutnosti budování mnoha desítek či stovek lokálních zdrojů tepla po celém městě Česká Lípa. Dalším cílem, který tímto obchodním partnerstvím sledujeme, je zajistit pro naše družstevníky a klienty komfortní a cenově dostupné teplo. V neposlední řadě nám jde o podporu a rozvoj moderního tepelného hospodářství v lokalitě Česká Lípa,“ říká ředitel OSBD Česká Lípa Petr Mertin.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. dodává tepelnou energii pro vytápění a přípravu teplé vody do celkem 9 128 domácností. Ze soustavy zásobování tepelnou energií je dodáváno teplo pro cca 50 % obyvatel města Česká Lípa. Mimo domácností dodává tepelnou energii také školám, úřadům, obchodním centrům a dalším odběratelům z terciární sféry. Výrobu tepla v České Lípě zajišťuje z více zdrojů. Využívá i moderní kogenerační způsob výroby elektřiny a tepelné energie. V roce 2011 byla dokončena investice do propojení primárních rozvodů tepla. Pro odběratele to znamená výrazné zvýšení bezpečnosti dodávek tepla. Díky tomu dnes patří Česká Lípa k městům s nejmodernější a nejbezpečnější soustavou zásobování teplem v ČR.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení zákazníci, dodávky tepelné energie fungují bez přerušení.

Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny.

Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 487 834 066 nebo 602 457 788.

Klíčové kontakty

Poruchy tel.: 602 457 788 ; 487 834 066 Spojovatelka tel.: 487 805 901

Jak se k nám dostanete?

imgMap